Referenties

 • Toezicht bouw
 • Digitalisering bouwtoezicht

 

 • Toezicht bouwprojecten
 • Brandveiligheidstoezicht in het project "verbeterslag brandcompartimentering", waarbij alle risicovolle gebouwen zijn bezocht en waarbij er een volledige brandveiligheidsscan is gemaakt. Hotels, verzorgingstehuizen, kinderdagverblijven en scholen.
 • Brandveiligheidstoezicht op kamerverhuurpanden.
 • Toezicht asbestverwijdering
 • Digitalisering bouwtoezicht

 

  

 • Verantwoordelijk voor het bouwtoezicht op de provinciale inrichtingen van Friesland
 • Bouwtoezicht locaties Friesland Campina
 • Bouwtoezicht kunstwerken N31
 • Digitalisering toezicht

 

 

 • Teamleider Handhaving Specialisten. Dagelijkse leiding over de teams bouw, milieu en brandweer handhaving.
 • Ontwikkelen van mobiel bouwtoezicht.
 • Capaciteitsberekeningen bouwtoezicht & handhaving
 • Beschrijven werkprocessen bwt
 • Aan de basis gestaan van de invoering van het "Digitaal Landelijk Toezichtprotocol" binnen de gemeente Hoogeveen
 • Inspecteur bwt, toezicht op grootschalige nieuwbouwprojecten

 

 • Inspecteur Bouwtoezicht & Handhaving.
 • Bouwtoezicht nieuwbouw.
 • Inspecties inrichtingseisen drank- en horeca

 

 

 • Inspecteur BWT.
 • Bouwvergunningverlener, bedrijfs- en agrarische gebouwen
 • Aan de basis gestaan van de invoering van het Landelijk Toezichtprotocol Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland.
 • Kwaliteitsverbetering bouwtoezicht.

 

 • Inspecteur BWT.

Op projectbasis 1000 bouwvergunningen gecontroleerd. Bij de controles lag de nadruk op de constructieve veiligheid en brandveiligheid.

De heer de Jong heeft in 2009 in een periode van 8 maanden 1000 bouwvergunningen gecontroleerd voor de vakgroep Handhaving van de gemeente Noordenveld. Wij hebben de heer de Jong ervaren als een kundige, ervaren kracht die efficiënt en zelfstandig zijn opdracht uitvoert. Tevens is de heer de Jong communicatief vaardig en sociaal. Hij heeft zijn kennis tevens goed overgebracht op de toezichthouders van de vakgroep Handhaving.

Mr  R. Stavenga, Coördinator Handhaving, Vakgroep Handhaving

 

 

Inspecteur BWT.

Bouwtoezicht op het grootschalige woningbouwproject Ter Borch.

Nico de Jong heeft ongeveer een jaar in onze gemeente gewerkt. Naast zijn uitgebreide technische kennis en prima contactuele vaardigheden bracht hij veel ervaring mee. Hij heeft zijn werk naar volle tevredenheid uitgevoerd en in aanvulling daarop een positieve bijdrage geleverd aan het ontwikkelen en implementeren van een ingrijpende aanpassing in de werkwijze in onze buitendienst.

Nicolette Schipper
Teamcoördinator bouw en woningtoezicht
Gemeente Tynaarlo