Nieuwe werkprocessen

Landelijk toezichtprotocol, generalistisch handhaven en integrale handhaving...

Implementatie Landelijk Toezichtprotocol

Een protocol is voor gemeenten onmisbaar. Door het uit te voeren toezicht duidelijk vast te leggen, wordt de kwaliteit van het toezicht verbeterd. Wellicht maakt uw gemeente gebruik van een eigen protocol. Of u wilt het Landelijk Toezichtprotocol van de Vereniging BWT Nederland invoeren? Een nieuwe manier van werken brengt implementatieperikelen met zich mee, zoals personele aanpassingen of wijzigingen in uw automatisering. De Jong BWT-Advies adviseert en begeleidt u in dit traject.

Generalistisch Handhaven

… Ofwel één controleur voor meerdere vergunningen per klant. 
Wilt u een generalistisch handhaver binnen uw gemeente? De Jong BWT-Advies begeleidt uw gemeente bij het opzetten van ‘Het Generalistisch Handhaven Model’. Denkt u hierbij aan een inventarisatie van competente en beschikbare generalisten binnen uw afdeling, opleiding en begeleiding van de generalistische handhavers, goede communicatie tussen specialisten en generalisten en heldere taakverdeling tussen generalistische handhavers, specialisten en teamcoaches. Nico de Jong heeft ervaring in het Generalistisch Handhaven opgedaan als Teamleider Handhaving bij de Gemeente Hoogeveen.

Integrale Handhaving

Door het implementeren van de WABO worden gemeenten gestuurd om klantgerichter te gaan werken. Deze nieuwe manier van werken heeft grote gevolgen voor de handhaving: een geïntegreerde vergunning vraagt ook om een integrale handhaving. Kiest uw gemeente voor één voor alles of allen naar één: Eén generalist die toezicht houdt op alle aspecten van de fysieke leefomgeving of meerdere toezichthouders die gezamenlijk één locatie controleren.

De Jong BWT-Advies begeleidt u bij het bepalen van de juiste strategie en het organiseren van de uitvoering ervan. Een garantie op een succesvol verloop van plan naar uitvoering.