Interim teamleider

De Jong BWT-Advies bezit de juiste ervaring en knowhow om de teams van bouw- en woningtoezicht en handhaving van uw gemeente aan te sturen en te enthousiasmeren. Structuur, aansturing en verantwoording zijn de speerpunten.

Een TOPteam
Teamleider Nico de Jong vertaalt strategisch beleid naar concreet beleid op tactisch en operationeel niveau. Een teamleider die samenwerkt, niet nerveus wordt van nieuwe protocollen en werkprocessen, knopen doorhakt, zorgt voor taakverdeling en staat voor kwaliteit van dienstverlening. 

Onder andere door het doorlichten en optimaliseren van werkprocessen, het begeleiden en coachen van de inspecteurs, functionerings- en beoordelingsgesprekken, het vertalen van nieuwe ontwikkelingen in uitvoeringsbeleid en een actieve, op samenwerking gerichte opstelling in werk- en projectteams.