De Jong BWT- Advies

De Jong Bouw- en Woningtoezicht Advies ondersteunt en adviseert lokale overheden bij taken voor bouw- en woningtoezicht, handhaving en brandpreventie.

Wilt u achterstanden wegwerken? Last van personeelsschaarste door ziekte of verlof? Of heeft u ondersteuning nodig bij de invoering van het Digitaal Landelijk Toezichtprotocol? Informeert u dan eens naar de flexibele inzet van Nico de Jong van De Jong BWT-Advies

Optimale uitvoering, deskundigheid en jarenlange ervaring op het gebied van bouwkundige dienstverlening. 

De Jong BWT-Advies werkt in opdracht van gemeentes voor diverse projecten. “Mijn adviesbureau heeft zich toegelegd op het verrichten bouwplantoetsing, toezichthouding en de hiermee gepaarde handhaving op het gebied van bouw, ruimtelijke ordening en brandveiligheid. Dat houdt in naleving en handhaving van de Woningwet, Bouwbesluit 2012, wet ruimtelijke ordening, Drank- en Horecawet, Bouwverordening, APV en overige regelgeving.

Werkterrein:

  • Toezicht houden op afgegeven bouwvergunningen, uitzetten van de kavel, uitzetten van het bouwplan, controle wapening, controle constructies, controle installaties, controle EPN en de eindcontrole.
  • Opsporen van illegale bouw.
  • Bouwplantoetsing
  • Opstellen aanschrijving o.g.v. Woningwet.
  • Controles en toezicht op sloopactiviteiten.
  • Toezicht op asbestverwijdering. (Gecertificeerd Asbestdeskundige SC 570)
  • Controles brandveiligheid op grond van gebruiksvergunningen, meldingen en omgevingsvergunningen brandveilig gebruik.
  • Controles brandveiligheid kamerverhuur.                           
  • Controle inrichtingseisen in het kader Eisen Inrichtingen Drank- en Horecawet.
  • Invoering van het Landelijk Toezichtprotocol Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland.