Toezicht brandveiligheid

Brandveiligheid staat hoog op de politieke agenda. Prioriteit nr. 1 - ook als het aan Nico de Jong van De Jong BWT-advies ligt.

De Jong BWT-Advies bezoekt en controleert voor uw gemeente of gebouwen voldoen aan alle brandveiligheidseisen, zoals die staan omschreven in het Bouwbesluit 2012. 

Hotels, ziekenhuizen, scholen, verzorgingstehuizen, appartementen en studentenkamers. 

Worden vergunningen en meldingen nageleefd? Nico de Jong voert periodieke of projectmatige controles uit, waarbij onder andere gelet wordt op: 

  • Bouwkundige tekortkomingen, zoals brandwerende scheidingen, doorvoeren, brandkleppen,afdichtingen en toegepaste materialen.
  • Installatietechnische tekortkomingen, zoals brandmeldinstallaties, sprinklers, rookmelders, brandslanghaspels. 
  • Organisatorische tekortkomingen, zoals het ontbreken van een goede bhv-organisatie, vluchtplannen en logboeken.

Het opmaken van een helder controlerapport maakt deel uit van de controles. Dit kan tegenwoordig op locatie volledig digitaal worden verzorgt door De Jong BWT-Advies. 

Voorkomen is beter dan genezen
Ook het geven van adviezen over brandpreventie wordt door De Jong BWT-Advies verzorgd, zodat gebruikers van panden hun brandveiligheidsvoorzieningen op peil houden. Denk aan voorlichting over rookmelders in de woning en studentenkamers, vrijhouden van vluchtwegen etc.