Handhavingtoezicht

De Jong BWT-Advies ondersteunt uw gemeente bij handhavingtoezicht. Hoe logisch ook, zonder handhaving heeft het stellen van regels geen zin.

  • Preventief .... Om ongewenste situaties te voorkomen door o.a. het geven van de juiste voorlichting aan betrokkenen.
  • Toezicht op illegale bouw …. Wanneer een bouwwerk gebouwd is zonder omgevingsvergunning, terwijl er wel een vergunning nodig was of wanneer er wel een omgevingsvergunning is verleend, maar het bouwwerk niet gebouwd wordt volgens de bij uw gemeente ingediende plannen.
  • Toezicht op illegaal gebruik …. Wanneer het gebruik van een bouwwerk of een perceel niet past binnen de bestemming die in het bestemmingsplan is opgenomen.
  • Toezicht op vergunningvrije bouw …. Door toetsing van het bouwwerk aan de technische eisen van het Bouwbesluit. Ter waarborging van de veiligheid.
  • Rapportage & advies …. Van het begeleiden van een legalisatieonderzoek, het horen en verslaan van zienswijzen tot en met de daadwerkelijke aanschrijving.

Afhankelijk van het project kan de Jong BWT-Advies uw handhavingsbeleid geheel ten uitvoer brengen.