Bouwtoezicht

Van bouw- naar gebruiksfase, veilig & volgens vergunning

De Jong BWT-Advies ziet erop toe dat er conform de vergunning, inclusief de voorwaarden, wordt gebouwd: Van het uitzetten van de kavel, heiwerkzaamheden, wapeningcontrole, controle van installaties en EPC-toezicht tót de eindcontrole van het gerealiseerde bouwwerk en de gereedmelding daarvan. Dit gebeurt op basis van de toezichtprotocollen van uw gemeente of door toepassing van het Landelijk Toezichtprotocol van de Vereniging BWT Nederland en BRL 5006 'toezicht op de bouw'.  Er wordt vooral gelet op de kwaliteit van het gebouwde, waarbij de constructieve veiligheid en brandveiligheid hoge prioriteit hebben. Daarnaast houdt De Jong BWT-Advies toezicht op renovatie- en sloopwerkzaamheden, met speciale aandacht voor asbestverwijdering en bouwafvalstromen.